24-25.03.2018

JURY

W tegorocznym festiwalu w Jury zasiądą:

Aleksandr Pietrowicz Łoginow (przewodniczący)
Tatiana Aleksandrowna Żdanowa
Olga Tungal
Mariusz Mróz
Alexander Mironov

 

Rainbow Petersburg Choir Festival info@petersburgfestival.comSTART PETERSBURG HISTORY RULES JURY CONTACT