29-31.03.2019

Aleksandr Pietrowicz Łoginow (St. Petersburg, Rosja)

Przewodniczący Jury

Zasłużony Pracownik Kultury Federacji Rosyjskiej, Kierownik wydziału dyrygentury Konserwatorium Rimskiego-Korsakowa. Profesor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego Herzen w Sankt Petersburgu.

Rainbow Petersburg Choir Festival info@petersburgfestival.comSTART PETERSBURG HISTORY RULES JURY CONTACT